Badanie ENG i EMG


Podstawowym warunkiem wykonania badania jest wyrażenie świadomej zgody przez pacjenta lub jego opiekuna prawnego. Warto pamiętać więc o zabraniu okularów do czytania w celu zapoznania się z formularzem zgody na badanie.

W przypadku kierowania pacjenta przez placówkę pokrywającą koszt badania, niezbędnym do rozpoczęcia testu jest przedłożenie skierowania na badanie ENG i/lub EMG zawierającego niezbędne dane. Zasady odbioru wyniku badania EMG zależą od płatnika, czyli od placówki kierującej do Pracowni EMG, o czym pacjent powinien być poinformowany podczas wystawiania skierowania.

Warto przynieść skierowanie (jeśli jest ono w posiadaniu pacjenta) również wtedy, gdy jest ono wystawione przez inne placówki lub lekarzy, gdyż często są na nim zawarte cenne informacje medyczne. Wyniki badań opłacanych ze środków własnych wydawane są z reguły od razu po zakończeniu badania.

Przed badaniem ENG należy usunąć z badanej okolicy elementy metalowe oraz wszelką biżuterię. Skóra powinna być czysta, bez wcześniej naniesionych kremów lub innych kosmetyków. Pacjenci czują się swobodniej w czasie wizyty, gdy mają na sobie odzież z niekrępującymi rękawami i nogawkami, umożliwiającymi szybkie ich podwinięcie w czasie badania kończyn. Istotne jest poinformowanie lekarza o wszczepionych urządzeniach medycznych, np. o kardiostymulatorze. Zależnie od typu i lokalizacji takiego urządzenia wskazana jest niekiedy zgoda lekarza prowadzącego na wykonanie badania ENG. Rozległe rany, owrzodzenia, opatrunki (zwłaszcza gipsowe) mogą utrudniać lub nawet uniemożliwiać wykonanie pełnego zakresu badania. Warto poinformować pracownię o przyjmowanych lekach przeciwmiastenicznych, gdyż przed niektórymi testami wskazane jest odstawienie tych leków na kilka lub kilkanaście godzin, o ile pozwala na to stan zdrowia pacjenta.

Każde badanie EMG przeprowadzane jest jednorazową elektrodą igłową. Bardzo ważna jest współpraca ze strony pacjenta w czasie badania. U pacjentów z ograniczonym kontaktem słowno-logicznym i u pacjentów niewspółpracujących zakres badania ulega często ograniczeniu. Rozległe rany, owrzodzenia, opatrunki, liczne żylaki zlokalizowane w badanej okolicy mogą utrudniać wykonanie badania w pełnym zakresie. Bardzo ważne jest poinformowanie pracowni o występowaniu u pacjenta skazy krwotocznej oraz o przyjmowaniu leków przeciwkrzepliwych. Sposób przyjmowania tego typu leków może ulec zmianie nawet kilka dni przed badaniem EMG i kilka dni po nim.

Czas badania ENG/EMG jest różny u każdego pacjenta i zależy on od planowanego zakresu. Przybliżony czas podawany jest podczas rejestracji.


Badanie EEG i Wideo-EEG


Podstawowym warunkiem wykonania badania jest wyrażenie świadomej zgody przez pacjenta lub jego opiekuna prawnego. Warto pamiętać więc o zabraniu okularów do czytania w celu zapoznania się z formularzem zgody na badanie.

Na standardowe badanie w czuwaniu pacjent powinien być wyspany i po lekkim posiłku. Skóra głowy powinna zostać w dniu badania umyta łagodnym szamponem. Po myciu nie należy nanosić na skórę głowy ani na włosy żadnych środków kosmetycznych ani innych substancji, gdyż może to spowodować niestabilność pracy elektrod umieszczanych na głowie w czasie badania. Wygodniej będzie zdjąć kolczyki i biżuterię do włosów. Po badaniu na głowie mogą pozostać fragmenty substancji przewodzącej, które znikną podczas najbliższego mycia głowy.

Badanie EEG/Wideo-EEG wymaga zarezerwowania odpowiedniego czasu, który jest dokładniej określany podczas rejestracji.


Konsultacje neurologiczne


Podczas konsultacji neurologicznej lekarz zapoznaje się ze stanem zdrowia pacjenta. Lekarz zadaje pytania o odczuwane dolegliwości i przebyte choroby oraz bada stan neurologiczny pacjenta.

  • Jak się przygotować do konsultacji neurologicznej?
  • Zabierz dokument tożsamości umożliwiający weryfikację danych osobowych. Do prawidłowego prowadzenia dokumentacji potrzebny będzie m.in. adres zamieszkania (z kodem pocztowym) i numer PESEL.
  • Przygotuj dokumentację medyczną do wglądu. Jeśli masz taką możliwość – skopiuj najważniejsze wypisy i wyniki badań. Zabierz płyty z wynikami badań obrazowych.
  • Pamiętaj o zabraniu listy wszystkich przyjmowanych leków, niezależnie od tego, jaki lekarz specjalista je zalecił.
  • Jeśli masz pytania – zadaj je w czasie rejestrowania się na badanie

Kontakt

Zobacz dojazd