Licencja
Licencja EMG
Licencja w zakresie EMG – Certyfikat nr 132 wydany przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
Więcej
Licencja
Licencja EEG
Licencja w zakresie EEG – Certyfikat nr 536 wydany przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
Więcej

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, NIEZBĘDNYM WARUNKIEM REALIZACJI ŚWIADCZEŃ z zakresu badań EEG i badań EMG jest LEKARZ Z CERTYFIKATEM uprawniającym do wykonywania tych badań.


Dzięki powyższym uprawnieniom współpracuję z placówkami finansowanymi z NFZ i z placówkami prywatnymi.


Znajomość języka angielskiego potwierdzona zdaniem egzaminu C2 Certificate of Proficiency in English (CPE).


Uzupełnienie zainteresowań zawodowych poprzez ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia w Bydgoskiej Szkole Gospodarki.


Kontakt

Zobacz dojazd