Konsultacja neurologiczna

Podczas konsultacji neurologicznej lekarz zapoznaje się ze stanem zdrowia pacjenta. Lekarz zadaje pytania o odczuwane dolegliwości i przebyte choroby oraz bada stan neurologiczny pacjenta.

  • Jak się przygotować do konsultacji neurologicznej?
  • Zabierz dokument tożsamości umożliwiający weryfikację danych osobowych. Do prawidłowego prowadzenia dokumentacji potrzebny będzie m.in. adres zamieszkania (z kodem pocztowym) i numer PESEL.
  • Przygotuj dokumentację medyczną do wglądu. Jeśli masz taką możliwość – skopiuj najważniejsze wypisy i wyniki badań. Zabierz płyty z wynikami badań obrazowych.
  • Pamiętaj o zabraniu listy wszystkich przyjmowanych leków, niezależnie od tego, jaki lekarz specjalista je zalecił.

Jeśli masz pytania – zadaj je w czasie rejestrowania się na badanie


Kontakt

Zobacz dojazd